Zaktualizowana lista informująca o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”

Uchwała nr 343/4859/23 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 18 lipca2023 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości zaktualizowanej listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” – nabór 18 lipca 2022 – 31 sierpnia 2022.

Szukamy ekspertów

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłasza nabór kandydatów ubiegających się o wpis do wykazu ekspertów dokonujących wyboru strategii rozwoju lokalnego  kierowanego przez społeczność  w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 oraz Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027. Termin składania wniosków: od 12 czerwca 2023 r. do 25 czerwca 2023 r.  Miejsce składania wniosków: Departament Programów Rozwoju…

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin składania wniosków: od 3 lipca 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r.  Miejsce składania wniosków: Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Zjednoczenia 104a, 65-120 Zielona Góra. Tryb składania wniosków: wniosek składa w formie pisemnej w miejscu i terminie wskazanym wyżej, w dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.00…

Rozstrzygnięcie konkursu KSOW nr 6/2022!

W dniu 10 maja 2021 roku Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę w sprawie przyjęcia listy ocenionych operacji partnerskich oraz listy rezerwowej operacji partnerskich do realizacji w ramach Planu Operacyjnego  na lata 2022-2023 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich dla Województwa Lubuskiego w 2022 r. Przedmiotowa lista została zaopiniowana pozytywnie przez Wojewódzką Grupę Roboczą ds. KSOW Województwa Lubuskiego w…

Nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Zarząd Województwa Lubuskiego Ogłasza II nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 547) oraz art. 3 ust. 1 pkt…

Nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Termin składania wniosków: od 11 kwietnia 2022 r. do 29 kwietnia 2022 r. Miejsce składania wniosków: Departament Programów Rozwoju…