Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie pomocy dla interwencji I.13.1 LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) – komponent Zarządzanie LSR w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027

You are here: