Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie pomocy dla interwencji I.13.1 LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) – komponent Zarządzanie LSR w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGOz siedzibą w Zielonej Górzeul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra jako Instytucja Wdrażająca Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 OGŁASZA NABÓR wniosków o przyznanie pomocy w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 dla Interwencji I.13.1 LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS)Komponent – Zarządzanie LSR Nabór wniosków o przyznanie…

Zaktualizowana lista informująca o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”

Uchwała nr 343/4859/23 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 18 lipca2023 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości zaktualizowanej listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” – nabór 18 lipca 2022 – 31 sierpnia 2022.

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin składania wniosków: od 3 lipca 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r.  Miejsce składania wniosków: Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Zjednoczenia 104a, 65-120 Zielona Góra. Tryb składania wniosków: wniosek składa w formie pisemnej w miejscu i terminie wskazanym wyżej, w dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.00…

Nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Termin składania wniosków: od 11 kwietnia 2022 r. do 29 kwietnia 2022 r. Miejsce składania wniosków: Departament Programów Rozwoju…