Uchwała nr 322/4414/23 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 7 marca 2023 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości zaktualizowanej listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” nabór 18 lipca 2022 – 31 sierpnia 2022

You are here: