Szukamy ekspertów

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłasza nabór kandydatów ubiegających się o wpis do wykazu ekspertów dokonujących wyboru strategii rozwoju lokalnego  kierowanego przez społeczność  w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 oraz Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027. Termin składania wniosków: od 12 czerwca 2023 r. do 25 czerwca 2023 r.  Miejsce składania wniosków: Departament Programów Rozwoju…

Rozstrzygnięcie konkursu KSOW nr 6/2022!

W dniu 10 maja 2021 roku Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę w sprawie przyjęcia listy ocenionych operacji partnerskich oraz listy rezerwowej operacji partnerskich do realizacji w ramach Planu Operacyjnego  na lata 2022-2023 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich dla Województwa Lubuskiego w 2022 r. Przedmiotowa lista została zaopiniowana pozytywnie przez Wojewódzką Grupę Roboczą ds. KSOW Województwa Lubuskiego w…

Nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Zarząd Województwa Lubuskiego Ogłasza II nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 547) oraz art. 3 ust. 1 pkt…