Ważna informacja – wkład własny nie może być finansowany ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

W załączniku znajdziecie Państwo pismo z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, z którego wynika, że w przypadku operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” koszty kwalifikowalne stanowiące wkład własny beneficjenta nie mogą być finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

fot.: pixabay.com

Nawadnianie Boisk Piłkarskich

Zarząd województwa podjął decyzję o przekazaniu 300 tys. zł na program nawadniania boisk piłkarskich. Choć idea skierowana jest do klubów piłkarskich, to po środki musi zaaplikować gmina lub powiat. – Co ważne program pomoże podnieść jakość murawy, a więc poprawi warunki treningowe, ułatwiając szkolenie młodzieży – mówił na konferencji prasowej wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn.  – Od…

Ważnie informacje, dotyczące wdrażania PROW 2014-2020!!!

Szanowni Państwo,​ W związku z pojawiającymi się licznymi pytaniami dotyczącymi między innymi wydłużenia terminów na złożenie wniosków o płatność w ramach działania “Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” uprzejmie informuję, że obecnie trwają prace zmierzające do wprowadzenia stosownych rozwiązań legislacyjnych mających na celu w szczególności przywrócenie lub przedłużenie terminu wykonania czynności w toku postępowania w…

Miliony na kanalizację i oczyszczalnie na terenach wiejskich

Zarząd województwa przyjął 10 grudnia br. listę rankingową projektów na operacje wodno–kanalizacyjne w ramach PROW na lata 2014-2020. 36 projektów małych gmin do 5 tysięcy mieszkańców uzyskało dofinansowanie na operacje wodno-kanalizacyjne. Pula środków na ten cel to blisko 35 mln zł. – Trudno uwierzyć, że w XXI wieku np. gmina Zwierzyn w przyszłym roku zrobi…

“Gospodarka wodno-ściekowa” – rusza ostatni nabór

“Gospodarka wodno-ściekowa” – rusza ostatni nabór Zarząd województwa ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”. – To ostatni nabór w ramach PROW 2014-2020 na operacje wodno – kanalizacyjne, dlatego zachęcam włodarzy gmin do aktywnego uczestnictwa – mówi wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn. Termin składania wniosków rozpocznie się 2 września, a zakończy 31 października 2019 r.…

Najpiękniejsza Wieś Lubuska 2018 – start!!!

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego ogłasza 9. edycję konkursu: „Najpiękniejsza Wieś Lubuska 2018”. W konkursie mogą uczestniczyć sołectwa z terenu woj. lubuskiego – Po raz pierwszy, w odróżnieniu do lat poprzednich, będziemy wizytować lubuskie wsie w okresie jesiennym. Poprzednie edycje odbywały się na przełomie maja i czerwca, kiedy wszystko kwitnie i robi się pięknie i zielono.…

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Scalanie gruntów”

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Wnioski o przyznanie pomocy można składać…