Pismo z MRiRW w sprawie dopuszczalnego limitu kosztów kwalifikowalnych operacji infrastrukturalnych, wynikających ze sztywnego poziomu dofinansowania 63,63%

You are here: