Aktualizacja listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Uchwała nr 134/1813/20 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 22 września 2020 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości zaktualizowanej listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.