Zarząd Województwa Lubuskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 25 czerwca 2018r. do 9 lipca 2018r.

Wnioski należy składać w w siedzibie Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy al. Zjednoczenia 104 a w Zielonej Górze, w godzinach 7:30 -15:30.

Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej  Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze http://prow2014-2020.lubuskie.pl oraz na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl.

 


 

Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 20 marca 2018 roku przyjął uchwały w sprawie ustalenia terminu i miejsca składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu:

  • Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne
  • Kształtowanie przestrzeni publicznej
  • Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego

realizowanych w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

TERMIN NABORU WNIOSKÓW: od 16 kwietnia 2018 r. do 8 czerwca 2018 r.

Dodatkowe informacje na temat konkursu uzyskać można w sekretariacie Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy al. Zjednoczenia 104a w Zielonej Górze tel. 68 45 65 225, e-mail: sekretariat.dfw@lubuskie.pl

 


 

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 1 sierpnia 2017r. do 1 września 2017r.

Wnioski należy składać w w siedzibie Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy al. Zjednoczenia 104 a w Zielonej Górze, w godzinach 7:30 -15:30.

Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej  Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze http://prow2014-2020.lubuskie.pl oraz na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl.


Zarząd Województwa Lubuskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).
Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie od 3 kwietnia 2017 r. do 31 maja 2017 r. w siedzibie Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy al. Zjednoczenia 104a w Zielonej Górze albo przez nadanie rejestrowanej przesyłki pocztowej za pomocą operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113).
Udostępnia się formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. Informacje o działaniu dostępne są pod tym adresem.

Informacje o naborach:

Pliki do pobrania