W dniu 2 maja 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego zatwierdził Uchwałą Nr 104/1276/16 zatwierdził listę ocenionych strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla województwa lubuskiego w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

 


 

W dn. 1 marca 2016 r. Zarząd Województwa powołał Komisję ds. wyboru strategii rozwoju lokalnego (LSR) współfinansowanych ze środków EFRROW w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) oraz EFMiR w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” (PO RYBY 2014-2020). Uchwała nr 92/1111/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 1 marca 2016 r. wraz z załącznikiem nr 1 (Skład Komisji).

Pliki do pobrania