W ramach RLKS Samorząd Województwa Lubuskiego pełni rolę instytucji pośredniczącej w odniesieniu do PROW 2014-2020 w zakresie zadań dotyczących powoływania komisji ds. wyboru LSR i dokonywania wyboru LSR, oraz w odniesieniu do PO „Rybactwo i Morze”.

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłosił konkurs na wybór strategii rozwoju lokalnego, współfinansowanych w ramach PROW 2014-2020 w terminie od 16 listopada do 30 grudnia 2015 r.