Zatwierdzony formularz umowy o przyznaniu pomocy dla działania 19.2 – operacje typu inne i własne

Data opublikowania:

Uprzejmie informujemy, że w dniu 29 grudnia 2016 r. został zamieszczony na naszej stronie internetowej nowy formularz umowy o przyznaniu pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 dla typu operacji inne i własne w wersji 3 (z dnia 29 grudnia 2016 roku).

Generator wniosków o przyznanie pomocy dla poddziałania 19.2 (LEADER)

Data opublikowania:

Uprzejmie informujemy, że został uruchomiony Generator Wniosków o przyznanie pomocy dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Poniżej podajemy link do strony, pod którym znajdują się Generatory wniosków dla operacji:

  1. W ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (premie)
  2. W ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (premie).

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

Aktualizacja Instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy dla poddziałania 19.2

Data opublikowania:

Uprzejmie informujemy, że w dniu 23 listopada br. została zmieniona instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy dla działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” dla operacji typu własne i inne.

Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu w ramach poddziałania 19.2

Data opublikowania:

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej ARiMR, pod linkiem: http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html zostały zamieszczone INFORMACJE POMOCNICZE PRZY WYPEŁNIANIA BIZNESPLANU w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. Powyższe informacje znajdują się także na naszej stronie internetowej w zakładce DZIAŁANIA – Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER – Wdrażanie LSR.