Pytania i odpowiedzi do „Działanie 7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich – Gospodarka wodno-ściekowa” znaleźć można na stronie ARiMR.