Samorząd Województwa Lubuskiego zawarł 120 umów na dofinansowanie operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach PROW 2014-2020”

25 maja 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego zawarł 120 umów o przyznaniu pomocy na budowę, przebudowę lub zmianę nawierzchni dróg publicznych, które zostały zgłoszone do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Pomoc w wysokości niemal 17,2 mln Euro (73 875 318,00 zł) trafi do 82 jednostek samorządu terytorialnego, w tym 7 powiatów i 45 gmin. (Wg złożonych wniosków modernizacją objęte będą przede wszystkim drogi gminne, ale również powiatowe i wewnętrzne:

  1. Budowa dróg – 2,7 km
  2. Przebudowa dróg – ponad 90 km
  3. Zmiana nawierzchni – ponad 15 km
17 maja br. Zarząd Województwa Lubuskiego zatwierdził listę rankingową operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zatwierdzenie listy operacji przez Zarząd Województwa Lubuskiego pozwolił na podpisanie umów z Beneficjentami, do wysokości limitu środków dostępnych dla Województwa Lubuskiego tj.17 196 824 Euro.

Wnioskowana kwota pomocy 120 pozytywnie ocenionych wniosków, które uzyskały minimum 9 pkt wyniosła 73 875 318,00 zł. Nabór wniosków o przyznanie pomocy trwał od 30 listopada 2015 roku do 30 grudnia 2015 roku wpłynęło 162 wniosków na kwotę pomocy 106 365 679 zł.