W dniu 21 września 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego Uchwałą nr 134/1738/16, zatwierdził listę operacji zakwalifikowanych do współfinansowania dla operacji typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Pliki do pobrania