fot.: pixabay.com

Nawadnianie Boisk Piłkarskich

Zarząd województwa podjął decyzję o przekazaniu 300 tys. zł na program nawadniania boisk piłkarskich. Choć idea skierowana jest do klubów piłkarskich, to po środki musi zaaplikować gmina lub powiat. – Co ważne program pomoże podnieść jakość murawy, a więc poprawi warunki treningowe, ułatwiając szkolenie młodzieży – mówił na konferencji prasowej wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn.  – Od…

Aktualizacja listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”

Uchwałą nr 119/1610/20 z dnia 14 lipca 2020 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął zaktualizowaną listę informującą o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020…

Ważnie informacje, dotyczące wdrażania PROW 2014-2020!!!

Szanowni Państwo,​ W związku z pojawiającymi się licznymi pytaniami dotyczącymi między innymi wydłużenia terminów na złożenie wniosków o płatność w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” uprzejmie informuję, że obecnie trwają prace zmierzające do wprowadzenia stosownych rozwiązań legislacyjnych mających na celu w szczególności przywrócenie lub przedłużenie terminu wykonania czynności w toku postępowania w…

Lista informująca o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Dnia 25 lutego 2020 roku Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął listę informującą o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na…

Miliony na kanalizację i oczyszczalnie na terenach wiejskich

Zarząd województwa przyjął 10 grudnia br. listę rankingową projektów na operacje wodno–kanalizacyjne w ramach PROW na lata 2014-2020. 36 projektów małych gmin do 5 tysięcy mieszkańców uzyskało dofinansowanie na operacje wodno-kanalizacyjne. Pula środków na ten cel to blisko 35 mln zł. – Trudno uwierzyć, że w XXI wieku np. gmina Zwierzyn w przyszłym roku zrobi…

„Gospodarka wodno-ściekowa” – rusza ostatni nabór

„Gospodarka wodno-ściekowa” – rusza ostatni nabór Zarząd województwa ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”. – To ostatni nabór w ramach PROW 2014-2020 na operacje wodno – kanalizacyjne, dlatego zachęcam włodarzy gmin do aktywnego uczestnictwa – mówi wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn. Termin składania wniosków rozpocznie się 2 września, a zakończy 31 października 2019 r.…

Najpiękniejsza Wieś Lubuska 2018 – start!!!

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego ogłasza 9. edycję konkursu: „Najpiękniejsza Wieś Lubuska 2018”. W konkursie mogą uczestniczyć sołectwa z terenu woj. lubuskiego – Po raz pierwszy, w odróżnieniu do lat poprzednich, będziemy wizytować lubuskie wsie w okresie jesiennym. Poprzednie edycje odbywały się na przełomie maja i czerwca, kiedy wszystko kwitnie i robi się pięknie i zielono.…