Aneks do umowy, uwzględniający przepisy zmienionego rozporządzenia wykonawczego 19.2 – w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

W związku z nowelizacją rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2019 r., poz. 664…

Ważna informacja – wkład własny nie może być finansowany ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

W załączniku znajdziecie Państwo pismo z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, z którego wynika, że w przypadku operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” koszty kwalifikowalne stanowiące wkład własny beneficjenta nie mogą być finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Nabór wniosków na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Termin składania wniosków: od 11 stycznia 2021 r. do…

Aktualizacja listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Uchwała nr 134/1813/20 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 22 września 2020 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości zaktualizowanej listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

fot.: pixabay.com

Nawadnianie Boisk Piłkarskich

Zarząd województwa podjął decyzję o przekazaniu 300 tys. zł na program nawadniania boisk piłkarskich. Choć idea skierowana jest do klubów piłkarskich, to po środki musi zaaplikować gmina lub powiat. – Co ważne program pomoże podnieść jakość murawy, a więc poprawi warunki treningowe, ułatwiając szkolenie młodzieży – mówił na konferencji prasowej wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn.  – Od…