Najpiękniejsza Wieś Lubuska 2018 – start!!!

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego ogłasza 9. edycję konkursu: „Najpiękniejsza Wieś Lubuska 2018”. W konkursie mogą uczestniczyć sołectwa z terenu woj. lubuskiego – Po raz pierwszy, w odróżnieniu do lat poprzednich, będziemy wizytować lubuskie wsie w okresie jesiennym. Poprzednie edycje odbywały się na przełomie maja i czerwca, kiedy wszystko kwitnie i robi się pięknie i zielono.…

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Scalanie gruntów”

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Wnioski o przyznanie pomocy można składać…

Dane statystyczne do oceny punktowej – Odnowa Wsi

Poniżej znajdziecie Państwo wskaźniki bezrobocia, gęstości zaludnienia oraz dochodu na 1 mieszkańca gminy województwa lubuskiego wraz z interpretacją ARiMR w sprawie przyznawania punktów za kryterium gęstości zaludnienia. UWAGA! Dane punktowe za bezrobocie w powiatach województwa lubuskiego opublikowane zostaną przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich po udostępnieniu informacji o bezrobociu w miesiącu marcu 2018 r. przez…

Uchwała w sprawie ustalenia terminu i miejsca składania wniosków

Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 20 marca 2018 roku przyjął uchwały w sprawie ustalenia terminu i miejsca składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu: Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne Kształtowanie przestrzeni publicznej Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego realizowanych w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów…

Lista rankingowa na inwestycje w targowiska zatwierdzona przez Zarząd Województwa!

W dniu 6 lutego 2018 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy operacji w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych…

Dokumenty aplikacyjne dla Odnowy wsi na obszarach wiejskich w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

W nawiązaniu do pisma ARiMR skierowanego do Marszałków Województw (znak: ZP-11-DDD-WDS.071.1.2018.TM z dnia 16 stycznia 2018 r.) oraz w związku z wejściem w życie: Zarządzenia 1/2018 Prezesa ARiMR  w sprawie wprowadzenia wzoru formularza wniosku o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, na operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz na operacje typu „Ochrona…