Aneks do umowy, uwzględniający przepisy zmienionego rozporządzenia wykonawczego 19.2 – w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

W związku z nowelizacją rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2019 r., poz. 664…

Details

Ważna informacja – wkład własny nie może być finansowany ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

W załączniku znajdziecie Państwo pismo z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, z którego wynika, że w przypadku operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” koszty kwalifikowalne stanowiące wkład własny beneficjenta nie mogą być finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Pliki do pobrania