Nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na…

Details

Miliony na kanalizację i oczyszczalnie na terenach wiejskich

Zarząd województwa przyjął 10 grudnia br. listę rankingową projektów na operacje wodno–kanalizacyjne w ramach PROW na lata 2014-2020. 36 projektów małych gmin do 5 tysięcy mieszkańców uzyskało dofinansowanie na operacje wodno-kanalizacyjne. Pula środków na ten cel to blisko 35 mln zł. – Trudno uwierzyć, że w XXI wieku np. gmina Zwierzyn w przyszłym roku zrobi…

Details

„Gospodarka wodno-ściekowa” – rusza ostatni nabór

„Gospodarka wodno-ściekowa” – rusza ostatni nabór Zarząd województwa ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”. – To ostatni nabór w ramach PROW 2014-2020 na operacje wodno – kanalizacyjne, dlatego zachęcam włodarzy gmin do aktywnego uczestnictwa – mówi wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn. Termin składania wniosków rozpocznie się 2 września, a zakończy 31 października 2019 r.…

Details

Poradnik ws. konkurencyjnego wyboru wykonawców

Uprzejmie informuję, iż na stronie internetowej ARiMR zamieszczony został Poradnik dla Wnioskodawców i Beneficjentów w sprawie konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji w ramach PROW na lata 2014 – 2020.

Link do strony:

https://www.arimr.gov.pl/bip/portal-ogloszen-arimr-dla-wnioskodawcowbeneficjentow-prow-2014-2020.html