Nowe logo PROW 2014-2020.

Dodał | Aktualności | Brak komentarzy

Na stronie MRiRW (www.minrol.gov.pl) w zakładce PROW 2014-2020/ Działania informacyjne PROW 2014-2020/ Księga wizualizacji i logotypy zamieszczone zostały logotypy w formatach umożliwiających umieszczenie znaku na wydrukach, wykorzystanie do celów poligraficznych…

Czytaj Dalej

img_footer

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach II Schematu Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
Informacja opracowana przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi