Przekazanie formularzy: wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz umowy o przyznaniu pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Dodał | Aktualności | Brak komentarzy

W dniu 2 września 2016 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała samorządom województw zatwierdzone formularze: wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz umowy o przyznaniu pomocy na operacje…

Czytaj Dalej

Przekazanie wzorów formularzy wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz umów o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020

Dodał | Aktualności | Brak komentarzy

Pismem znak: ZP-162-DDD-WL.071.11.2016.MJ z dnia 27 lipca 2016 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała zatwierdzone formularze dokumentów aplikacyjnych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii…

Czytaj Dalej

img_footer

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach II Schematu Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
Informacja opracowana przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi