Aktualizacja listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”

Uchwałą nr 119/1610/20 z dnia 14 lipca 2020 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął zaktualizowaną listę informującą o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020…